Taqsima tal-Karta tal-Identità Paġna tas-SEC – Applikant għall-Ewwel Darba

Taqsima tal-Karta tal-Identità

Il-kategorija ta' applikanti għall-ewwel darba li jistgħu jissottomettu applikazzjoni huma dawn:

 

  • Persuni li għandhom 14-il sena jew aktar.
  • Persuni li akkwistaw Ċittadinanza Maltija.
  • Ċittadini Maltin li jirritornaw Malta bl-intenzjoni li jgħixu b’mod permanenti.