Paġna sec tal-Unità tal-Karti tal-Identità - Informazzjoni Utli

Taqsima tal-Karta tal-Identità

Numru tal-Karta tal-Identità elettronika għandu 7 ċifri, l-ewwel ħames ċifri jirrappreżentaw in-numru tar-reġistrazzjoni tat-twelid ta' persuna mar-Reġistru Pubbliku, u l-aħħar żewġ ċifri jirrappreżentaw is-sena meta t-twelid ġie rreġistrat fir-Reġistru Pubbliku. In-numru tal-e-ID ta' persuna qatt ma jinbidel, ħlief fl-adozzjonijiet.

Tifsira tal-ittra fl-aħħar tan-numru tal-Karta tal-Identità:


  • A – applikabbli għal persuni barranin li rċevew Permess ta' Residenza

  • B – applikabbli għal persuni Maltin li t-twelid tagħhom ġie rreġistrat bejn l-1800 u l-1899

  • G – applikabbli għall-persuni Għawdxin li t-twelid tagħhom ġie rreġistrat bejn l-1900 u l-1999

  • H – applikabbli għall-persuni Għawdxin li t-twelid tagħhom ġie rreġistrat wara s-sena 2000

  • L – applikabbli għal persuni Maltin li t-twelid tagħhom ġie rreġistrat wara s-sena 2000

  • M – applikabbli għal persuni Maltin li t-twelid tagħhom ġie rreġistrat bejn l-1900 u l-1999

  • P – applikabbli għal ċittadini Maltin imwielda barra minn Malta u li ma jistgħux jipproduċu ċertifikat oriġinali tat-twelid li jistgħu jirreġistraw f'Malta.

  • Z – applikabbli għall-persuni Għawdxin li t-twelid tagħhom ġie rreġistrat bejn l-1800 u l-1899