Reġistru Pubbliku taż-Żwieġ – Unjoni Ċivili

Pubbliku Reġistru

Tliet (3) xhur qabel id-data tal-unjoni ċivili, l-imsieħba għandhom jagħmlu talba għall-pubblikazzjoni ta' projbizzjonijiet fit-Taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ. L-imsieħba huma mitluba jikkuntattjaw uffiċjal tar-Reġistru taż-Żwieġ billi jikklikkjaw fuq il-link li ġej
jew billi tibgħat email lil pubreg.marriage@gov.mt mill-inqas tliet (3) xhur qabel id-data taż-żwieġ tagħhom. L-email għandu jkun fiha numru tat-telefon fejn il-koppja tista' tiġi kkuntattjata.

 

Unjoni ċivili tista' ssir fil-Kamra taż-Żwieġ tar-Reġistru taż-Żwieġ, jew f'xi post pubbliku ieħor li jkun ġie approvat minn qabel mir-Reġistratur taż-Żwieġ.

 

Ir-Reġistratur taż-Żwieġ għandu jiġi nnotifikat b'dan li ġej:

 

  1. Il-post fejn se ssir l-unjoni ċivili;
  2. Id-data tal-unjoni ċivili;
  3. Il-kunjom li l-imsieħba wara l-unjoni ċivili u l-isem tal-familja li se jkunu qed jadottaw.

 

L-imsieħba għandhom jipprovdu:

 

  1. Ċertifikati tat-twelid (fil-każ ta' applikanti li t-twelid tagħhom mhuwiex irreġistrat fir-Reġistru Pubbliku ta' Malta) apostillati jew legalizzati kif meħtieġ (sakemm dawn ma jkunux ġejjin mill-Unjoni Ewropea);
  2. Dokumenti ta' identifikazzjoni u kopji tagħhom;
  3. Fotokopja tad-dokumenti ta' identifikazzjoni tax-xhieda;
  4. Dokumenti oħra kif meħtieġ.

 

Ħamest (5) ijiem qabel id-data, l-imsieħba għandhom jikkuntattjaw lit-Taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ biex jikkonfermaw l-unjoni ċivili tagħhom.


Dawk l-imsieħba li qed jidħlu f'unjoni ċivili f'Għawdex għandhom japplikaw għall-projbizzjonijiet tal-unjoni ċivili tagħhom fir-Reġistru taż-Żwieġ fir-Rabat, Għawdex.

 

Il-formoli meħtieġa huma:

 

  • Rikors għall-finijiet tat-Taqsima 4.2 (a) tal-Att tal-2014 dwar l-Unjonijiet Ċivili; &
  • Dikjarazzjoni għall-finijiet tas-Sec. 4.2 (a) tal-Att tal-2014 dwar l-Unjonijiet Ċivili

 

Ir-Reġistru Pubbliku jeħtieġ dokumenti oriġinali għal skopijiet ta' reġistrazzjoni. Id-dokumenti ppreżentati lir-Reġistru Pubbliku, jinżammu indefinittivament fl-arkivji tiegħu. Dokumenti pubbliċi li mhumiex fil-lingwa Ingliża għandhom jiġu tradotti għall-Malti jew għall-Ingliż. F'każijiet fejn qasam wieħed jew aktar ikunu f'lingwa oħra għajr il-lingwa Ingliża jew Maltija, hija meħtieġa traduzzjoni ta' dawn l-oqsma għall-ipproċessar tad-dokument. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn din il-LINK - Politika għar-rikonoxximent ta' dokumenti pubbliċi barranin permezz ta' Identità.

Ibbukkjar taż-Żwieġ

Agħfas il-buttuna "Ibbukja issa" biex

tagħmel appuntament.

Ibbukkjar taż-Żwieġ

Agħfas il-buttuna "Ibbukja issa" biex

tagħmel appuntament.