Search Sec Page – Tfittxijiet fuq Individwi u Ditti

Taqsima tar-Riċerki

Il-funzjoni ewlenija tat-Taqsima tat-Tiftix hija li tipprovdi tfittxijiet uffiċjali bil-għan li tiddetermina jekk individwu jew kumpanija kinux ikunu involuti fit-trasferiment ta' proprjetà immobbli f'perjodu speċifiku. It-tfittxijiet fihom dokumenti msemmija bħala noti li jitfasslu flimkien ma' atti relatati mat-trasferiment ta' proprjetà; tal-ewwel hija maqsuma fi tliet kategoriji.