Paġna tas-SEC tar-Reġistru Pubbliku – Politika għar-rikonoxximent ta' dokumenti pubbliċi barranin

Pubbliku Reġistru

Data tal-Pubblikazzjoni: 15 ta 'Mejju 2023

L-aħħar aġġornament: n / a

Verżjoni: 2.0

 

Astratti 

 

Identità hija meħtieġa li tirrikonoxxi u tirreġistra dokumenti pubbliċi barranin, bħala parti mill-evidenza dokumentata biex issostni applikazzjonijiet fl-unitajiet kollha tagħha.

 

Din il-politika tispeċifika r-rekwiżiti tal-Aġenzija b'mod ġenerali u tispeċifika fejn hemm rekwiżiti partikolari għal Unità jew każ, kif jista' jkun. Dawn jistgħu jinkludu dokumenti u traduzzjonijiet għall-Malti jew bl-Ingliż li jiġu apostillati jew legalizzati skont l-oriġini tad-dokument.

 

Id-dokumenti ppreżentati mill-applikanti jistgħu jinżammu u jiġu ppreservati b'mod indefinit fl-arkivji tal-Aġenzija tal-Identità.

 

Politika 

1. Rikonoxximent tal-Politika ta' Dokumenti Pubbliċi Barranin

Din il-polza għandha tapplika għall-każijiet kollha fejn Identità tkun meħtieġa tirrikonoxxi u tirreġistra dokumenti pubbliċi barranin.

2. Oriġinali jew kopji veri ċċertifikati ta' dokumenti pubbliċi

Id-dokumenti ppreżentati minn pajjiżi tal-UE u pajjiżi mhux tal-UE jistgħu jkunu kopji veri oriġinali jew iċċertifikati.  Fil-każ ta' kopji veri ċċertifikati, dawn għandhom jinħarġu mill-istess awtorità kompetenti jew Qorti li tkun ħarġet id-dokument oriġinali.

3. Apostille u legalizzazzjoni sħiħa

Identità taċċetta biss kopji veri oriġinali jew iċċertifikati ta' dokumenti kif speċifikat aktar hawn taħt:

Id-dokumenti pubbliċi, u l-kopji ċċertifikati tagħhom, maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ma għandhomx għalfejn jiġu apostillati jew legalizzati bis-sħiħ sakemm tali dokumenti għandhom jistabbilixxu kwalunkwe fatti kif previst fir-Regolament 2016/1191 dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini billi jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea.

Id-dokumenti pubbliċi, f'format oriġinali u l-kopji ċċertifikati tagħhom, maħruġa mill-awtoritajiet ta' pajjiż terz, għandhom ikunu jew apostillati jew kompletament legalizzati.

 

F'każijiet li għandhom x'jaqsmu mar-reġistrazzjoni ta' dokumenti mar-Reġistru Pubbliku, jekk ma jkunx possibbli li jiġu pprovduti dokumenti li jew huma apostillati jew legalizzati kompletament, iċ-ċirkostanzi u l-partikolaritajiet tal-każ għandhom jiġu spjegati b'mod ċar lir-Reġistru Pubbliku sabiex tingħata l-għajnuna.

 

Id-dettalji ta' kuntatt għar-Reġistru Pubbliku jinsabu hawn taħt u fuq il-websajt tal-Aġenzija, https://www.identita.gov.mt

 

  • Reġistru Pubbliku ta' Malta:

           Indirizz elettroniku: publicregistry.identita@gov.mt

           Telefon: +356 25904200

 

  • Reġistru Pubbliku ta' Għawdex:


Indirizz elettroniku: localnotificationsgozo@gov.mt

            Telefon: +356 22156383

 

4. Traduzzjonijiet

 

Dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, li jinħarġu f'lingwa li mhijiex lingwa Ingliża jew Maltija, li huma koperti mir-Regolament tal-UE 2016/1191, bħat-twelid, iż-żwieġ, l-unjoni ċivili, l-istatus liberu, u ċ-ċertifikati tal-mewt, huma aċċettati jekk ikunu akkumpanjati minn formola standard multilingwi bħala għajnuna għat-traduzzjoni.

 

Dokumenti pubbliċi li huma akkumpanjati mill-formola standard multilingwi, u jinkludu qasam wieħed jew aktar li jkunu tlestew f'lingwa oħra għajr il-lingwa Ingliża jew Maltija, jeħtieġu traduzzjoni ta' dawn l-oqsma għall-ipproċessar tad-dokument.

 

Dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, li mhumiex akkumpanjati minn formola standard multilingwi, u li jinħarġu mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, li mhumiex fil-lingwa Ingliża jew Maltija jeħtieġ li jiġu tradotti fil-lingwa Ingliża jew Maltija.

 

Dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi li huma, parzjalment jew kompletament, mhux bil-lingwa Ingliża jeħtieġ li jiġu tradotti fil-lingwa Ingliża jew Maltija.

 

It-traduzzjonijiet tad-dokumenti pubbliċi kollha tal-UE maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, li huma tradotti f'Malta minn persuni rreġistrati fil-Lista tat-Tradutturi tal-Identità ma jeħtiġux apostille jew li jiġu legalizzati bis-sħiħ.

 

Il-Lista tat-Tradutturi tal-Identità hija aċċessibbli minn: https://identita.gov.mt/public-registry-sec-page-translators-list/

 

It-traduzzjonijiet tad-dokumenti pubbliċi kollha tal-UE maħruġa mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, li huma tradotti minn persuni li huma rreġistrati mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ ta' Malta, iżda li mhumiex fil-Lista tat-Tradutturi tal-Identità, għandhom jiġu apostillati jew legalizzati. 

 

Ir-Reġistru pprovdut mit-Taqsima tal-Legalizzazzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ jista' jiġi mfittex permezz tal-portal https://signatories-legalisation.gov.mt/

 

Traduzzjonijiet tad-dokumenti pubbliċi kollha li huma tradotti fi stat membru tal-Unjoni Ewropea minn traduttur li jista' jiġi vverifikat fuq il-portal tal-Unjoni Ewropea https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-en.do huma aċċettati u m'hemmx għalfejn jiġu apostillati jew legalizzati. Jekk, madankollu, tali traduttur ma jiġix ivverifikat fuq il-Portal tal-Unjoni Ewropea, tali traduzzjoni għandha tiġi apostillata jew legalizzata bis-sħiħ.

 

It-traduzzjonijiet kollha ta' dokumenti mhux tal-UE, li huma tradotti jew barra minn Malta jew mill-Unjoni Ewropea, għandhom jiġu apostillati jew kompletament legalizzati.

 

Identità żżomm id-dritt li titlob traduzzjoni ta' kwalunkwe qasam/i tad-dejta meħtieġ/i għal skopijiet ta' reġistrazzjoni li mhumiex fil-lingwa Ingliża jew Maltija.