Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni

Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni

Indirizz:
Uffiċċju Prinċipali tal-Identità,
Triq il-Wied, l-Imsida, MSD 9020,
Malta.
(+356) 2590 4000

Iċ-ċekkijiet jitħallsu lill-Identità.

Ħinijiet tal-ftuħ tal-Identità [Servizzi Korporattivi]:
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: mis-7:00am sat-15:00pm

L-applikanti għandhom jissottomettu t-talba jew l-ilment tal-FOI tagħhom permezz tal-E-ID tagħhom jew billi jużaw il-formola online li tinsab fil-portal tal-FOI www.foi.gov.mt.