Dwarna

Identità twaqqfet fl-2013 bis-saħħa tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 595.07 u hija responsabbli għall-immaniġġjar tal-identità taċ-ċittadini u l-implimentazzjoni tal-proċessi tal-migrazzjoni.L-aġenzija tal-gvern toffri servizz pubbliku speċjalizzat f’affarijiet relatati ma’ Karti tal-Identità, Passaporti, Viżi, Dokumenti ta’ Residenza, Atti ta’ Stat Ċivili u Atti Pubbliċi.Dawn il-funzjonijiet kienu miġbura taħt identità korporattiva waħda regolata mill-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika.Identità għandha l-għan li tikseb l-ogħla livell ta’ eċċellenza fis-servizz mingħajr ma tikkomprometti s-sigurtà.

Skopri t-Taqsimiet tagħna

Taqsima tal-Karta tal-Identità

Jinħarġu karti tal-identità lil ċittadini Maltin u jirreġistra l-kontijiet virtwali tal-e-ID.

Uffiċċju tal-Passaporti

Jinħarġu passaporti lil ċittadini Maltin.

Reġistru Pubbliku

Jirreġistra u joħroġ ċertifikati ta' atti ta' stat ċivili, inkluż att ta' twelid, żwieġ, u mewt.

Taqsima tar-Riċerki

Jirreġistra testmenti, ipoteki u noti ta' privileġġ. Isiru riċerki individwali fuq trasferimenti, inter vivo, u causa mortis ta’ proprjetà immobbli.

Taqsima Ċentrali tal-Viża

Joħroġ viżi skont il-politika nazzjonali u d-dispożizzjonijiet deskritti taħt il-Ftehim Schengen.

Taqsima tal-Espatrijati

Jinħarġu dokumenti ta’ residenza lil ċittadini tal-UE u permessi ta’ residenza lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ politika tal-migrazzjoni.