Paġna Ewlenija Taqsima tal-Espatrijati

Taqsima tal-Espatrijati

It-Taqsima tal-Espatrijati hija involuta fil-proċess tal-migrazzjoni legali u taħseb għall-ipproċessar u l-ħruġ ta' dokumentazzjoni ta' residenza. Dan jinvolvi l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward tal-libertà ta' moviment taċ-ċittadini tal-UE u regolamenti oħra dwar id-dokumentazzjoni tar-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi.