Ċaħda

Ċaħda

Identità ("l-Aġenzija") iżżomm din il-websajt biex ittejjeb l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi u l-politiki tagħha b'mod ġenerali. L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni f'waqtha u preċiża. Jekk jinġiebu żbalji għall-attenzjoni tagħna, nippruvaw nikkoreġuhom. Madankollu, Identità ma taċċetta l-ebda responsabbiltà jew responsabbiltà fir-rigward tal-informazzjoni fuq dan is-sit.

 

Din l-informazzjoni hija:

  • ta' natura ġenerali biss u mhijiex maħsuba biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' xi individwu jew entità partikolari;
  • mhux neċessarjament komprensiv, komplut, preċiż jew aġġornat;
  • xi drabi marbuta ma' siti esterni li fuqhom is-servizzi tal-Aġenzija ma jkollhom l-ebda kontroll u li għalihom l-Aġenzija ma tassumi l-ebda responsabbiltà;
  • Mhux parir professjonali jew legali (jekk teħtieġ parir speċifiku, għandek dejjem tikkonsulta professjonist ikkwalifikat kif xieraq).

 

Jekk jogħġbok innota li ma jistax jiġi garantit li dokument disponibbli online jirriproduċi eżattament l-aktar forom u politiki ġodda. L-Aġenzija biħsiebha tirrilaxxa formoli u tippubblika politiki ġodda fuq il-websajt fl-istess ħin li jiddaħħlu fis-seħħ.

 

Huwa l-għan tagħna li nimminimizzaw it-tfixkil ikkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, xi dejta jew informazzjoni fuq is-sit tagħna setgħet inħolqot jew ġiet strutturata f'fajls jew formati li mhumiex ħielsa mill-iżbalji, u ma nistgħux niggarantixxu li s-servizz tagħna mhux se jiġi interrott jew affettwat mod ieħor minn problemi bħal dawn. L-Aġenzija ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta' problemi bħal dawn imġarrba b'riżultat tal-użu ta' dan is-sit jew kwalunkwe sit estern marbut.

 

Din iċ-ċaħda ta' responsabbiltà mhijiex maħsuba biex tillimita r-responsabbiltà tal-Aġenzija bi ksur ta' kwalunkwe rekwiżit stabbilit fil-liġi nazzjonali applikabbli u lanqas biex teskludi r-responsabbiltà tagħha għal kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu esklużi skont dik il-liġi.