Paġna Ewlenija

Taqsima tal-Karta tal-Identità

Jinħarġu karti tal-identità lil ċittadini Maltin u jirreġistra l-kontijiet virtwali tal-e-ID.

Uffiċċju tal-Passaporti

Jinħarġu passaporti lil ċittadini Maltin.

Reġistru Pubbliku

Jirreġistra u joħroġ ċertifikati ta' atti ta' stat ċivili, inkluż att ta' twelid, żwieġ, u mewt.

Taqsima tar-Riċerki

Jirreġistra testmenti, ipoteki u noti ta' privileġġ. Isiru riċerki individwali fuq trasferimenti, inter vivo, u causa mortis ta’ proprjetà immobbli.

Taqsima Ċentrali tal-Viża

Joħroġ viżi skont il-politika nazzjonali u d-dispożizzjonijiet deskritti taħt il-Ftehim Schengen.

Taqsima tal-Espatrijati

Jinħarġu dokumenti ta’ residenza lil ċittadini tal-UE u permessi ta’ residenza lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ politika tal-migrazzjoni.

Għamel Appuntament

Is-sistema ta appuntamenti ta' Identità tippermettilek tibbukkja b'mod konvenjenti appuntament online.

Kif nistgħu ngħinu?