Taqsima tal-Espatrijati Persuni mhux ċittadini tal-UE – Impjiegi f'Malta

Taqsima tal-Espatrijati

Ċittadini mhux tal-UE jeħtieġu permess ta' residenza biex jiġu impjegati f'Malta. L-ewwel pass fil-kwalifikazzjoni għax-xogħol huwa li jkun hemm offerta ta' impjieg minn min iħaddem f'Malta.

 

Permess ta' residenza bbażat fuq l-impjieg jinħareġ u jibqa' validu jekk il-kriterji ewlenin li fuqhom ġie aderixxa, jibqgħu jiġu ssodisfati, jiġifieri, id-deżinjazzjoni speċifika, min iħaddem, u t-tul ta' żmien. Din l-informazzjoni hija stampata wkoll fuq il-karta ta' residenza maħruġa u miżmuma miċ-ċittadin ta' pajjiż terz.

 

Jekk xi wieħed minn dawn il-kriterji jinbidel jew ma jibqax effettiv, id-detentur tal-permess huwa obbligat bil-liġi li jinforma lit-Taqsima tal-Espatrijati fi ħdan l-Identità u jirritorna l-karta ta' residenza minnufih. Jekk dan ma jsirx, dan ikun qed jikser l-Att dwar l-Immigrazzjoni (Kap. 217) tal-Liġijiet ta' Malta u jista' jkun soġġett għal aktar azzjoni mill-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni.

 

L-impjieg irid ikun f'Malta u ż-żamma ta' permess ta' residenza ma tagħtix lid-detentur id-dritt ta' moviment fl-UE f'termini ta' impjieg.

 


L-aktar tipi komuni ta' permessi ta' residenza relatati mal-impjieg huma:

 

  • Single Permit;
  • impjieg indipendenti;
  • Impjieg ta' inqas minn sitt (6) xhur;
  • Karta Blu;
  • Trasferiment intra-Korporattiv.

Ibbukkjar ta' Ċittadini mhux tal-UE

Agħfas il-buttuna "Book Now" biex tagħmel appuntament.

Ibbukkjar ta' Ċittadini mhux tal-UE

Agħfas il-buttuna "Ibbukja issa" biex

tagħmel appuntament.