Fittex il-Paġna tas-Sec - Informazzjoni Utli

Taqsima tar-Riċerki

Id-dettalji kollha mitluba għas-sottomissjonijiet tat-tiftix huma elenkati fiċ-Ċertifikat tat-Twelid/Mewt li jista' jiġi ordnat mir-Reġistru Pubbliku: pubreg.civilstatus.identita@gov.mt.