Paġna tas-SEC tar-Reġistru Pubbliku – Status Ċivili

Pubbliku Reġistru

It-Taqsima tal-Istat Ċivili hija responsabbli għall-ħruġ ta' kopji veri tal-Atti tat-Twelid, taż-Żwieġ, tal-Unjoni Ċivili, u tal-Mewt irreġistrati f'Malta. Huwa wkoll responsabbli għall-ħruġ ta 'Ċertifikati ta' Status Ħieles u formoli standard multilingwi għal dokumenti pubbliċi għat-twelid, żwieġ, unjoni ċivili, status liberu, u ċertifikati tal-mewt. Skont ir-Regolament tal-UE 2016/1191 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tali dokumenti ma għadx għandhom bżonn awtentikazzjoni jew legalizzazzjoni tal-apostille u issa huma aċċettati mill-awtoritajiet pubbliċi ta' Stat Membru ieħor.

 

Online: Iċ-ċertifikati kollha jistgħu jiġu ordnati online permezz tal-websajt www.certifikati.gov.mt. Dawn jintbagħtu bil-posta. Is-sit Ċertifikati jipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha biex jinkiseb ċertifikat eżistenti tal-istatus ċivili tar-Reġistru Pubbliku, inkluż it-Twelid, l-Istatus Ħieles, iż-Żwieġ, l-Unjoni Ċivili, il-Koabitazzjoni, il-Mewt u l-għajnuniet għat-traduzzjoni multilingwi għaċ-ċertifikati li għandhom jiġu ppreżentati lil awtorità pubblika fi stat membru ieħor tal-UE.

 

Ċertifikat ordnat online jista' jintbagħat bil-posta mad-dinja kollha jew jinġabar mill-uffiċċji tar-Reġistru Pubbliku, il-Marsa jew ir-Reġistru Pubbliku ta' Għawdex, ir-Rabat. It-Taqsima tal-Istatus Ċivili tipproċessa ċ-ċertifikati kollha ordnati fi żmien sitt (6) ijiem ta' xogħol mid-data tas-sottomissjoni.

 

Mixtrija mir-Reġistru Pubbliku ta' Malta, ir-Reġistru Pubbliku tal-Marsa u ta' Għawdex, ir-Rabat, Għawdex uffiċċji: Iċ-ċertifikati kollha jistgħu jinkisbu fiżikament mir-Reġistru Pubbliku ta' Malta, Taqsima tal-Istatus Ċivili u Customer Care, Triq Aldo Moro, il-Marsa, Malta jew mir-Reġistru Pubbliku ta' Għawdex, Triq Ġorġ Borg Olivier, ir-Rabat, Għawdex.

 

Bil-posta: Ordnijiet ta' ċertifikat li jaqbżu l-€20 jistgħu jinxtraw ukoll bil-posta billi timtela l-formola xierqa li tinsab fil-LINK li ġejja.

 

Prezzijiet tax-Xiri taċ-Ċertifikat

Ordnat Online: https://certifikati.gov.mt :

  • Ċertifikat tal-estratt: €2.50 kull wieħed
  • Ċertifikat sħiħ: €9.95 kull wieħed

Mixtrija mill-Uffiċċji tar-Reġistru Pubbliku jew bil-Posta:

  • Ċertifikat tal-estratt: €2.60 kull wieħed
  • Ċertifikat sħiħ: €10.25 kull wieħed