Fittex il-Paġna tas-Sec - Tfittxijiet fuq Testmenti (Tfittxijiet Testamentarji)

Taqsima tar-Riċerki

Għalkemm in-noti dwar it-testmenti jinħarġu fit-Trasferimenti fit-Tfittxijiet Normali u ta' Prijorità, klijent jista' jagħżel li jissottometti tfittxija fuq Wills biss bil-għan li jistabbilixxi jekk individwu kienx ifassal xi testment jew jekk l-imsemmi testment huwiex irreġistrat mar-Reġistri Pubbliċi ta' Malta u Għawdex. Din it-tfittxija ġġorr żewġ miżati standard: €13.85 jekk il-perjodu ta' żmien mitlub jibda qabel l-1972 jew €10.00 jekk il-perjodu ta' żmien jibda mill-1972 'il quddiem.

 

Il-klijent li jissottometti kwalunkwe tfittxija huwa mitlub jipprovdi d-dettalji tiegħu jiġifieri:

 • Numru tal-ID/passaport;
 • Isem;
 • Kunjom;
 • Numru ta' kuntatt;
 • Indirizz elettroniku;
 • Indirizz postali.

Segwiti mid-dettalji dwar l-individwu li qed jiġi mfittex:

 • Isem u Kunjom;
 • Isem u kunjom il-konjuġi;
 • Isem u kunjom il-missier tal-persuna li se tiġi mfittxija;
 • Isem u kunjom l-omm tal-persuna li se tiġi mfittxija;
 • Post tat-twelid.

Fil-każ ta' tfittxija fuq ditta/kumpanija, il-klijent huwa mitlub jipprovdi:

 • Isem il-kumpanija;
 • Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija.

Ladarba t-talba tiġi pproċessata, jiġi stampat dokument li jkun fih id-dettalji tal-klijent u l-parametri kollha tal-ordni ta' tfittxija. Dan tal-aħħar huwa mehmuż mat-tieni dokument li fih iċ-ċaħda tal-ordni ta' tfittxija bil-Malti u bl-Ingliż.

 

Depożitu li jinkorpora l-miżata kollha huwa meħtieġ. It-Tfittxijiet se jitpoġġew wara l-ħruġ.

Il-proċess għas-sottomissjoni ta 'Secret Will Search huwa l-istess bħal dak imsemmi hawn fuq, bl-eċċezzjoni li trid tagħżel Testmenti Sigrieti fil-Pass 2 u mbagħad tkompli billi tipprovdi l-informazzjoni mitluba. Ladarba t-tfittxija tiġi sottomessa u jsir il-ħlas, din tintbagħat lit-taqsima tal-Ġurisdizzjoni Ċivili fi ħdan il-Qrati tal-Liġi fejn tibda tiġi pproċessata. Għandu jitħallas dritt standard ta' €15. Kwalunkwe mistoqsija oħra relatata mal-ipproċessar u l-ħruġ ta' dawn it-tfittxijiet tista' tintbagħat lil: courts.csa@courtservices.mt.