Paġna tas-SEC tar-Reġistru Pubbliku – Reġistru taż-Żwieġ

Pubbliku Reġistru

It-taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ tirċievi talbiet għall-pubblikazzjoni ta' projbizzjonijiet għaż-żwiġijiet u l-unjonijiet ċivili li jsiru f'Malta. Is-sezzjoni tar-Reġistru taż-Żwieġ hija responsabbli kemm għaż-żwiġijiet reliġjużi kif ukoll ċivili.

 

Requiredments:

 

Il-koppji huma mitluba jibbukkjaw appuntament ma' uffiċjal tar-Reġistru taż-Żwieġ billi jikklikkjaw fuq il-Link li ġej jew billi jibagħtu email lil pubreg.marriage.identita@gov.mt mill-inqas tliet (3) xhur qabel id-data taż-żwieġ tagħhom. L-email għandu jkun fiha numru tat-telefon fejn il-koppja tista' tiġi kkuntattjata.

 

L-Artikolu 15(1) tal-Att dwar iż-Żwieġ (Kap 255 tal-Liġijiet ta' Malta jgħid li; "Żwieġ ċivili għandu jiġi kkuntrattat fil-preżenza tar-Reġistratur, jew ta' uffiċjal tar-Reġistru taż-Żwieġ awtorizzat mir-Reġistratur biex imexxi fiż-żwiġijiet, u tax-xhieda meħtieġa b'dan l-Att.".


Struttura tat-Tariffi

 

It-Tariffi Applikabbli huma:

 

Miżati taż-Żwieġ Ċivili

 

Fir-Reġistru taż-Żwieġ:

Iż-żewġ konjuġi jgħixu Malta - €25.65

Wieħed mill-Konjuġi joqgħod Barra minn Malta - €51.30

Iż-żewġ konjuġi joqogħdu barra minn Malta - €76.95

 

Barra r-Reġistru taż-Żwieġ:

Iż-żewġ konjuġi jgħixu Malta - €51.30

Wieħed mill-Konjuġi joqgħod barra minn Malta - €76.95

Iż-żewġ konjuġi joqogħdu barra minn Malta - €102.60

 

Miżati taż-Żwieġ Reliġjuż

 

Iż-żewġ konjuġi jgħixu Malta - €25.65

Wieħed mill-Konjuġi joqgħod Barra minn Malta - €51.30

Iż-żewġ konjuġi jgħixu barra minn Malta - €51.30