Reġistru Pubbliku taż-Żwieġ – Żwiġijiet Ċivili

Pubbliku Reġistru

It-Taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ tipprovdi wkoll servizzi għal żwiġijiet ċivili. Dawk il-koppji li jagħżlu żwieġ ċivili għandhom ukoll jikkuntattjaw lit-Taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ mill-inqas tliet (3) xhur qabel id-data taż-żwieġ tagħhom għall-pubblikazzjoni tal-projbizzjonijiet.

 

Ir-Reġistratur taż-Żwieġ għandu jiġi nnotifikat b'dan li ġej:

 

  1. Il-post fejn għandu jsir iż-żwieġ;
  2. Id-data taż-żwieġ;
  3. Il-kunjom(ijiet) tal-konjuġi wara ż-żwieġ u l-isem tal-familja li qed jiġi adottat.

 

Il-koppja għandha tipprovdi:

 

  1. Ċertifikati tat-twelid (fil-każ ta' applikanti li t-twelid tagħhom mhuwiex irreġistrat fir-Reġistru Pubbliku ta' Malta) apostillati jew legalizzati kif meħtieġ (sakemm dawn ma jkunux ġejjin mill-Unjoni Ewropea);
  2. Dokumenti ta' identifikazzjoni u kopji tagħhom;
  3. Fotokopja tad-dokumenti ta' identifikazzjoni tax-xhieda;
  4. Dokumenti oħra kif meħtieġ.

 

Il-formoli meħtieġa huma:

 

  • Talba għall-pubblikazzjoni ta' projbizzjonijiet għaż-żwieġ għall-finijiet tal-Artikolu 7(4) tal-Att dwar iż-Żwieġ; &
  • Dikjarazzjoni skont l-Artikolu 7(5) tal-Att dwar iż-Żwieġ.

 

Koppji li jiżżewġu f'Għawdex għandhom japplikaw għall-projbizzjonijiet taż-żwieġ tagħhom fir-Reġistru taż-Żwieġ fir-Rabat, Għawdex.

 

Ir-Reġistru Pubbliku jeħtieġ dokumenti oriġinali għal skopijiet ta' reġistrazzjoni. Id-dokumenti ppreżentati lir-Reġistru Pubbliku, jinżammu indefinittivament fl-arkivji tiegħu. Dokumenti pubbliċi li mhumiex fil-lingwa Ingliża għandhom jiġu tradotti għall-Malti jew għall-Ingliż. F'każijiet fejn qasam wieħed jew aktar ikunu f'lingwa oħra għajr il-lingwa Ingliża jew Maltija, hija meħtieġa traduzzjoni ta' dawn l-oqsma għall-ipproċessar tad-dokument. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn din il-LINK - Politika għar-rikonoxximent ta' dokumenti pubbliċi barranin permezz ta' Identità.

Ibbukkjar taż-Żwieġ

Agħfas il-buttuna "Ibbukja issa" biex

tagħmel appuntament.

Ibbukkjar taż-Żwieġ

Agħfas il-buttuna "Ibbukja issa" biex

tagħmel appuntament.