Paġna Ewlenija tar-Reġistru Pubbliku

Pubbliku Reġistru

Ir-responsabbiltajiet tar-Reġistru Pubbliku joriġinaw mill-Att dwar ir-Reġistru Pubbliku (Kap. 56), l-Att dwar iż-Żwieġ (Kap. 255), l-Att dwar l-Unjonijiet Ċivili (Kap. 530), u l-Kodiċi Ċivili (Kap. 16) (Artikoli 1 sa 306).


L-Artikolu 238(1) tal-Kodi'i ?ivili (Kap. 16 tal-Li[ijiet ta' Malta) je]tie[ li; "Fl-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku f'Malta u f'Għawdex, għandu jinżamm ħames kotba tar-reġistru: wieħed għar-reġistrazzjoni ta' atti tat-twelid, wieħed għar-reġistrazzjoni ta' atti ta' żwieġ, ieħor għar-reġistrazzjoni ta' atti ċivili, ieħor għar-reġistrazzjoni ta' atti tal-mewt, u l-ħames wieħed għar-reġistrazzjoni tal-atti ta' koabitazzjoni.".

 

Ir-Reġistru Pubbliku twaqqaf fit-3 ta' Awwissu 1889, iżda r-rekords tiegħu jmorru lura għall-1863. Rekords miżmuma fir-Reġistru Pubbliku jinkludu atti ta' twelid, żwieġ, unjoni ċivili, mewt, u reġistrazzjonijiet ta' adozzjoni.


Id-dokumenti kollha ppreżentati jinżammu u jiġu ppreservati b'mod indefinit fl-Arkivji tar-Reġistru Pubbliku.

Malta

                 Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 07:30-14:00

                 l-Erbgħa 07:30-14:00

                                   15:00-18:00

                 is-sibt 07:30-11:00

Għawdex

 

Taqsima tan-Notifiki Lokali u Barranin:

Xitwa - 1 ta 'Ottubru sal-15 ta' Ġunju

                Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 07:30-13:00

                is-sibt 07:30-11:00

Sajf - 16 ta 'Ġunju sat-30 ta' Settembru

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 07:30-12:00

is-sibt 07:30-11:00

 

Servizzi oħra:

Xitwa - 1 ta 'Ottubru sal-15 ta' Ġunju

                 Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 07:30-13:00

Sajf - 16 ta 'Ġunju sat-30 ta' Settembru

                 Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 07:30-12:00