Reġistru taż-Żwieġ tar-Reġistru Pubbliku - Żwieġ Reliġjuż

Pubbliku Reġistru

Ir-Reġistratur taż-Żwieġ għandu jiġi nnotifikat b'dan li ġej:

 

  1. Il-knisja fejn se jsir iż-żwieġ;
  2. Id-data taż-żwieġ;
  3. L-isem u l-kunjom tas-saċerdot li se jiċċelebra ċ-ċerimonja taż-żwieġ;
  4. Il-kunjom(ijiet) tal-konjuġi wara ż-żwieġ u l-isem tal-familja li qed jiġi adottat.

 

Il-koppja għandha tipprovdi wkoll:

 

  1. Ċertifikati tat-twelid (jekk it-twelid tal-applikanti ma jkunx irreġistrat mar-Reġistru Pubbliku ta' Malta) apostillati jew legalizzati kif meħtieġ (sakemm dawn ma jkunux ġejjin mill-Unjoni Ewropea);
  2. Dokumenti ta' identifikazzjoni u kopji tagħhom;
  3. Fotokopja tad-dokumenti ta' identifikazzjoni tax-xhieda;
  4. Dokumenti oħra kif meħtieġ.

 

Ir-Reġistru Pubbliku jeħtieġ dokumenti oriġinali għal skopijiet ta' reġistrazzjoni. Id-dokumenti ppreżentati lir-Reġistru Pubbliku, jinżammu indefinittivament fl-arkivji tiegħu. Dokumenti pubbliċi li mhumiex fil-lingwa Ingliża għandhom jiġu tradotti għall-Malti jew għall-Ingliż. F'każijiet fejn qasam wieħed jew aktar ikunu f'lingwa oħra għajr il-lingwa Ingliża jew Maltija, hija meħtieġa traduzzjoni ta' dawn l-oqsma għall-ipproċessar tad-dokument. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb mill-LINK li ġej.

 

Għaxart (10) ijiem qabel iż-żwieġ tagħhom, il-koppja jridu jiġbru żewġ (2) kopji tal-Att taż-Żwieġ u ċ-Ċertifikat tal-Banns. Dawn għandhom jiġu ppreżentati lill-Kappillan ta' fejn se ssir iċ-ċerimonja tat-tieġ.

 

Wara ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa nuptial, il-koppja, flimkien max-xhieda u l-uffiċjal tat-tieġ li jamministra l-kunsens, għandhom jiffirmaw l-Att dwar iż-Żwieġ. Dan iċ-ċertifikat għandu jintbagħat lura lill-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku mill-Kappillan għar-reġistrazzjoni.

 

Ċittadini Maltin li qed jippjanaw li jiżżewġu ma' barrani jew persuna li tkun għexet barra minn Malta għal perjodu ta' żmien se jintalbu jippreżentaw dokumentazzjoni addizzjonali b'appoġġ għall-applikazzjoni tagħhom.

 

Dawk il-koppji li qed jiżżewġu f'Għawdex għandhom japplikaw għall-projbizzjonijiet taż-żwieġ tagħhom fir-Reġistru taż-Żwieġ fir-Rabat, Għawdex.

 

Iż-żwiġijiet jistgħu jsiru abbord vapuri tal-passiġġieri rreġistrati f'Malta. F'każijiet bħal dawn il-koppji huma avżati biex jikkuntattjaw lis-Sezzjoni tar-Reġistru taż-Żwieġ għal gwida.

Ibbukkjar taż-Żwieġ

Agħfas il-buttuna "Ibbukja issa" biex

tagħmel appuntament.

Ibbukkjar taż-Żwieġ

Agħfas il-buttuna "Ibbukja issa" biex

tagħmel appuntament.